Aktieägarengagemang

2019-03-03 15:45:17 -

Direktivet om ett ökat aktieägarengagemang träder i kraft enligt plan den 10 juni 2019.

För mer information se presentation under Remisser.

adminSPFA