Direktivet om ett ökat aktieägarengagemang

2018-09-03 21:10:41 -

Svar på remiss om Direktivet om ett ökat aktieägarengagemang. Förslag till genomförande i svensk rätt. (Ds 2018:15)

Läs SPFA:s svar under Remisser.

adminSPFA