EMIR-regelverk

2022-06-22 07:57:31 -

European Markets Infrastructure Regulation (EMIR (EU) 648/2012)) trädde i kraft 2012 och ändrades 2019 i vissa delar genom EMIR REFIT.

Regelverket är indelat i tre huvudområden, transaktionsrapportering, riskbegränsande åtgärder och clearingkrav.

Pensionsstiftelser omfattas av clearing kravet avseende OTC derivat. Fram till den 18 juni 2022 har det dock funnits ett tidsbegränsat undantag från clearingkravet som gällt pensionsstiftelser automatiskt.

EU-kommissionen har genom en delegerad förordning 9 juni 2022 förlängt undantaget till 18 juni 2023, vilket är den sista möjliga förlängningen under det gällande EMIR-regelverket. EU-kommissionens delegerade förordning och förlängningen av undantaget träder i kraft när Rådet och Parlamentet godkänt förordningen och denna publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Detta har ännu inte hänt, vilket innebär att det för närvarande inte finns ett gällande undantag. Mer information under Lagar & Regelverk

adminSPFAmg