Förslag om IORP 2 försenat

2018-01-15 20:42:04 -

Finansdepartementet skulle ha presenterat förslag till nya regler för pensionsstiftelser med anledning av IORP 2-direktivet den 31 december 2017 . Promemorian är inte helt klar och därmed inte offentliggjord. Enligt Tord Gransbo på Finansdepartementet är det ännu oklart om den kommer att remitteras före promemorian om tjänstepensionsföretagen. 

 

adminSPFA