Förslag om IORP II

2018-03-14 20:30:55 -

Finansdepartementet har den 13 mars lagt fram förslag till införande av nya regler för pensionsstiftelser med anledning av det nya tjänstepensionsdirektivet, IORP 2. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 13 januari 2019.

Förslagen gäller i huvudsak regler om investeringar, företagsstyrning och information till de som omfattas av pensionsstiftelser ( som föreslås kallas förmånsberättigade). Reglerna tillåter också pensionsstiftelserna att i ökad utsträckning ta hänsyn till hållbarhetsfaktorer i sin kapitalförvaltning. 

De nya reglerna kommer att införas i Tryggandelagen 

Remissvar på förslaget ska lämnas senast den 1 juni 2018.

SPFA är remissinstans.

 

adminSPFA