Förslag till nya föreskrifter från FI

2019-06-18 09:37:22 -

Förslag till nya föreskrifter från FI

Finansinspektionen publicerade på tisdagen ett förslag till nya föreskrifter för pensionsstiftelse med anledning av IORP 2. Remissförslaget finns på FIs hemsida och remisstiden är till den 16 augusti 2019. Länk: https://www.fi.se/sv/publicerat/nyheter/2019/forslag-till-nya-foreskrifter-om-pensionsstiftelser/

SPFA kommer att svara på remissen.

 

adminSPFA