Information från Finansinspektionen

2020-01-10 13:39:54 -

Anmälan av uppdragsavtal

När en pensionsstiftelse ingår ett uppdragsavtal ska stiftelsen underrätta Finansinspektionen innan det börjar gälla enligt 16 l § lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. Om det inträffar väsentliga förändringar som rör denna verksamhet ska stiftelsen anmäla detta snarast till Finansinspektionen. Anmälan av uppdragsavtal gäller från och med 15 december 2019. Avtal som ingåtts innan denna tidpunkt behöver inte anmälas till Finansinspektionen.

 

Anmälan av placeringsriktlinjer och konsekvensredogörelse

En pensionsstiftelse ska skicka in sina placeringsriktlinjer till Finansinspektionen (enligt 16 f § Tryggandelagen) senast när de börjar användas. Samtidigt ska stiftelsen skicka in en konsekvensredogörelse för de konsekvenser som riktlinjerna får för stiftelsen och de som omfattas av stiftelsens ändamål. Samma sak gäller om placeringsriktlinjerna ändras.

 

Så här gör du anmälan

Anmälan görs helst via mejl finansinspektionen@fi.se. För att undvika dubbelregistrering behöver inte handlingarna skickas in i pappersform. Eftersom anmälan av uppdragsavtal och placeringsriktlinjer med konsekvensredogörelse  ska göras utifrån olika lagbestämmelser önskar FI att separata anmälningar görs. Uppdragsavtalet behöver inte bifogas anmälan.

adminSPFAmg