IORP 2

2019-09-03 07:01:14 -

Propositionen "Nya regler för pensionsstiftelser med anledning av det andra tjänstepensionsdirektivet" lämnas till riksdagen under vecka 36.

De nya reglerna träder ikraft den 15 december 2019.

 

 

adminSPFAmg