IORP 2 och tryggandelagen

2017-09-26 23:14:01 -

IORP 2 och tryggandelagen

Finansdepartementet har tillsatt en utredare som ska lämna förslag till regler som genomför IORP II-direktivet för pensionsstiftelser samt förslag till anpassade konsumentskyddsregler som tar hänsyn till pensionsstiftelsernas särart. 

Justitiedepartementet har satt igång arbetet med att föreslå ändringar i tryggandelagen utifrån Tjänstepensionsbeskattningsutredningens betänkande SOU 2015:68. Skattefrågorna från utredningen hanteras av Finansdepartementet.

De olika förslagen är tänkta att läggas fram tillsammans inklusive regler om tjänstepensionsföretag. Mer information finns på de inloggade sidorna.

adminSPFA