Lagrådsremiss om Tjänstepensionsdirektivet

2019-05-27 18:44:12 -

Regeringen lämnade en remiss till lagrådet den 16 maj om nya regler för pensionsstiftelser med anledning av andra tjänstepensionsdirektivet.

Remissen finns under Remisser. Förslaget är att de nya reglerna ska börja gälla den 1 december 2019. I förslag till lagtext har även de nya reglerna med anledning av aktieägardirektivet lagts in. Dessa regler börjar dock gälla den 10 juni 2019.

Proposition från regeringen till riksdagen väntas i juni och även FIs remiss om förslag till nya föreskrifter.

adminSPFA