Nya FFFS:er från Finansinspektionen

2015-12-02 10:24:53 -

Nu har de nya FFFS:erna med anledning av Solvens II kommit och finns publicerade på FIs hemsida. De gäller från 1 januari 2016. 

Nytt:

  • Placeringsriktlinjerna ska  innehålla en övergripande beskrivning av arten och varaktigheten av de pensionsutfästelser som stiftelsen har till ändamål att trygga.
  • Beskrivningen  av hur stiftelsen mäter motpartsrisker och hanterar likviditetsrisker ska särskilt ange om stiftelsen får investera i värdepapper som ges ut av en arbetsgivare vars pensionsåtaganden stiftelsen tryggar.
  • Ledningsprövning:
    För en pensionsstiftelse gäller endast bestämmelserna om lämplighetsprövning i vissa delar. Endast bilaga 2a ska fyllas i. Pensionsstiftelser  behöver inte intyga att stiftelsen har gjort en bedömning av att styrelsen uppfyller de krav på samlad kompetens som ställs i EU-förordningen.
     

Under fliken "Tillsyn" finns de nya FFFS:erna upplagda

adminSPFA