Nytt datum för nya regler i Tryggandelagen

2018-09-12 20:35:09 -

Enligt uppgift från Finansdepartementet kommer de nya reglerna i Tryggandelagen med anledning av IORP 2 att börja gälla den 1 maj 2019 (istället för 13 januari).

adminSPFA