PRI ideell förening ändrar beräkningsgrunder

2021-10-12 08:05:21 -

Styrelsen för PRI ideell förening har beslutat om förändringar i beräkningsgrunderna gällande ålderspension för ITP-planens avdelning 2, som är tryggad i egen regi. Förändringarna gäller från och med den 1 januari 2022 och avser diskonteringsränta, livslängdantagande och konsolideringsreserv.

 

/upload/Info/Tryggandegrunder-ändring-2022.pdf

adminSPFAmg