Slutbetänkande av Tjänstepensionsbeskattningsutredningen

2015-07-03 14:51:29 -

Nu har Tjänstepensions-beskattningsutredningen under ledning av Hases Per Sjöblom, lämnat in sitt slutbetänkande till Finansdepartementet. Klicka här för att läsa vidare.

mindpoint