SPFA arrangerar tillsammans med VJS Karnov Group en kurs

2015-06-02 19:48:35 -

Årligen arrangerar SPFA tillsammans med VJS Karnov Group en kurs, i första hand riktad till nya styrelseledamöter och suppleanter i pensionsstiftelser. Kursen riktar sig även till ledamöter som vill uppdatera sina kunskaper samt till dem som arbetar med tryggandefrågor av arbetsgivares pensionsåtaganden.

Nästa kurstillfälle är 21 oktober 2015. På hemsidan www.spfa.se finns länk till mer information och anmälningsblankett.

 

Under fliken ”Information och kallelser” finns material från föreningsstämman 21 maj. Observera att inloggning krävs för att se denna information.

adminSPFA