SPFA har lämnat in remissvar

2016-02-01 15:53:47 -

SPFA har skickat in ett remissvar på Tjänstepensionsbeskattningsutredningens förslag. Läs vidare här.

 

adminSPFA