SPFA har nu skickat in svar på remiss om IORP II

2018-05-31 21:12:49 -

Klicka här för att läsa remissvaret. Det återfinns även under avsnitt Remisser här på hemsidan.

adminSPFA