SPFA remissvar mars 2020

2020-04-02 11:37:41 -

SPFA:s remissvar till Finansinspektionen på förslag till ändringar i föreskrifterna om pensionsstiftelser (FI Dnr 19-26092)

/upload/Remisser/SPFA remissvar FI förslag föreskrifter 2020-03-22 skickad.pdf

 

adminSPFAmg