Tjänstepensionsdirektiv

2019-11-21 13:05:22 -

Riksdagen beslutade om nya regler för pensionsstiftelerna den 13 november 2019 i enlighet med regeringens proposition.

Ny promemoria "Vissa frågor om försäkring och tjänstepension"

/upload/Remisser/Promemoria Vissa frågor om försäkring och tjänstepension.pdf

adminSPFAmg