Styrelse

Kontakta gärna någon i SPFAs styrelse! Vid frågor kring medlemskap hänvisar vi i första hand till Kerstin Eriksson.

Ordförande

Katrin Röcklinger
Konsumentkooperationens Pensionsstiftelse
106 60 STOCKHOLM
 

0708-315277

katrin.rocklinger@pensionsstiftelsen.se

 

Kerstin Eriksson
NCC-koncernens
Pensionsstiftelse
170 80 Solna

 

070-020 14 96
kerstin.eriksson@ncc.se

Kassör

Jan Åhlander
 

 

 

072-531 47 16 
janeinar.ahlander@gmail.com

Sekreterare

Johanna Meidell
Skanska pensionsstiftelse
 

073-406 78 72

johanna.meidell@skanska.com

 

Mattias Grahn
Saab Pensionsstiftelse
581 88 LINKÖPING

 

0734-18 70 92
mattias.grahn@saabgroup.com

 

 

Claes Ahrel
Telia Pensionsstiftelse
169 94 SOLNA

 

claes.ahrel@teliacompany.com

 

 

Marcus Nordstedt
Ericssons Pensionsstiftelse

 

 

marcus.nordstedt@ericsson.com