Remisser

SPFA är ofta remissinstans för lagförslag inom de områden som berör stiftelsernas verksamhetsområden. Till vänster finns en förteckning över de remisser som SPFA arbetar med för närvarande samt en förteckning över tidigare lämnade remissvar.