Välkommen till SPFA

 

Svenska Pensionsstiftelsers Förening (SPFA) är en ideell förening för större svenska pensionsstiftelser (s.k. 9a§-stiftelser). Föreningens syfte är att bevaka och driva frågor som berör pensionsstiftelser, vara remissorgan avseende frågor som berör pensionsstiftelser samt en mötesplats för erfarenhetsutbyte för medlemmarna.

SPFA representerar flertalet av de större pensionsstiftelserna i Sverige. Föreningen bildades 1998 och har f n 57 medlemmar som tillsammans förvaltar cirka 300 mdkr.

SPFA är medlem i PensionsEurope www.pensionseurope.eu som är en intresseorganisation för tjänstepensionsinstitut i Europa. PensionsEurope har medlemmar i 25 länder i Europa, som tillhandahåller pensioner för 110 miljoner människor och förvaltar 7 000 miljarder €.

Blankett för registrering av ny medlem/representant, klicka här.

För att se Kallelser och info behöver du vara inloggad som medlem. Saknar du inloggningsuppgifter, vänligen kontakta oss via mail, klicka här.