Om SPFA

Svenska Pensionsstiftelsers Förening (SPFA) är en ideell förening för större svenska pensionsstiftelser (s.k. 9a§-stiftelser). Föreningens syfte är att bevaka och driva frågor som berör pensionsstiftelser, vara remissorgan avseende frågor som berör pensionsstiftelser samt en mötesplats för erfarenhetsutbyte för medlemmarna.

SPFA representerar flertalet av de större pensionsstiftelserna i Sverige. Föreningen bildades 1998 och har f n 54 medlemmar som tillsammans förvaltar cirka 200 mdkr.

Under fliken "Kallelser och Info" finns protokoll från senaste föreningsstämman.

SPFA är medlem i PensionsEurope www.pensionseurope.eu som är en intresseorganisation för tjänstepensionsinstitut i Europa. PensionsEurope har medlemmar i 20 länder i Europa, som tillhandahåller pensioner för 80 miljoner människor och förvaltar 3 700 miljarder €.

Blankett för registrering av ny medlem/representant, klicka här.